Vào Cõi Thơ Đường
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 31 trên tổng số 31 bài trong đề mục
HOÀNG DIỆU TRI 14.01.2012 08:57:48 (permalink)
Bài 6 XUÂN TỨ

春思
李白[701-762]唐詩鑑賞詞典[251]

燕草如碧絲,
秦桑低綠枝 .
當君懷歸日,
是妾斷腸時 .
春風不相識
何事入羅幃

Phiên âm Xuân Tứ
Yên thảo như bích ty,
Tần tang đê lục chi .
Đương quân hoài quy nhật,
Thị thiếp đoạn trường thì
Xuân phong bất tương thức,
Hà sự nhập la vi
Lý Bạch


Dịch thơ XUÂN TỨ

Cỏ Yên tơ biếc màu,
Dâu Tần xanh cúi đầu.
Ngày về khi chàng nhớ,
Là lòng thiếp quặn đau .
Gió xuân không quen biết,
Màn the sao len vào ?
Diệutri vctđ12-05-2009 .
#31
  Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 31 trên tổng số 31 bài trong đề mục
  Chuyển nhanh đến:

  Thống kê hiện tại

  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
  Kiểu:
  2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9