Tịnh độ cõi phù trầm - Thơ Sương Anh - Thu Hiền diễn đọc

Tác giả Bài
Thu Hiền
 • Số bài : 531
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.01.2007
Tịnh độ cõi phù trầm - Thơ Sương Anh - Thu Hiền diễn đọc - 06.09.2013 23:57:29
 
Đọc "Tịnh độ cõi phù trầm" của Sương Anh là tìm đến với "an bình", với "thanh tịnh" để mở lòng "Cầu nguyện cho quốc thái dân an. Người người tương kính mến". Cho nên không có lý do gì để không cùng cầu nguyện "tịnh độ cõi phù trầm"
 
 
Link download
 

Tịnh Độ Cõi Phù Trầm

 Mỗi sớm mai tỉnh thức
Qua tiếng kệ lời kinh
Những thất tình lục dục
Lắng sâu - Tâm an bình

Mỗi sớm mai thức dậy
Công phu sáng nguyện cầu
Muôn loài thôi hết khổ
Cảnh đời thoát bể dâu

Mỗi sớm mai mở mắt
Tay búp sen toạ thiền
Thân tâm đều quán nhất
Lòng thanh tịnh vô biên
 
Mỗi sớm mai cầu nguyện
Cho quốc thái dân an
Người người tương kính mến
Cuộc sống luôn thanh nhàn
 
Mỗi sớm mai chuông mõ
Lần tràng hạt lâm râm
Hướng về đấng Giác Ngộ
Tịnh độ cõi phù trầm
 
Sương Anh

diên vỹ
 • Số bài : 3604
 • Điểm thưởng : 0
Re:Tịnh độ cõi phù trầm - Thơ Sương Anh - Thu Hiền diễn đọc - 07.09.2013 00:22:57
ghé vào thăm Thu Hiền á
 
lâu lắm mới gặp lại nàng ! 
 
chúc vui Thu Hiền nhé !

Thu Hiền
 • Số bài : 531
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.01.2007
Re:Tịnh độ cõi phù trầm - Thơ Sương Anh - Thu Hiền diễn đọc - 07.09.2013 12:23:23
diên vỹ


ghé vào thăm Thu Hiền á

lâu lắm mới gặp lại nàng ! 

chúc vui Thu Hiền nhé !


Hôm nay Diên Vỹ ghé qua hình như cuốn theo rất nhiều hương hoa cỏ theo vào, thanks Diên Vỹ nhé .

SuongAnh
 • Số bài : 7181
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.05.2007
Re:Tịnh độ cõi phù trầm - Thơ Sương Anh - Thu Hiền diễn đọc - 09.09.2013 15:52:29
Thu Hiền


 
Đọc "Tịnh độ cõi phù trầm" của Sương Anh là tìm đến với "an bình", với "thanh tịnh" để mở lòng "Cầu nguyện cho quốc thái dân an. Người người tương kính mến". Cho nên không có lý do gì để không cùng cầu nguyện "tịnh độ cõi phù trầm"
 
 

Thu Hiền ui... SA vô cùng ngạc nhiên lẫn cảm phục, bài thơ này hỏng nhớ là mình đã làm lúc nào... trong một "chồng" thơ, thế mà TH vẫn lần ra được để đưa vào trang audio cho mọi người cùng thưởng thức qua giọng đọc truyền cảm của TH.
Buổi sáng sớm đầu tuần, thật là an bình khi nghe audio này.
SA cám ơn TH nhiều... nhiều nhé!
Chúc TH thân tâm thường an lạc mọi thời.
Thân mến! SA
 

 

Thu Hiền
 • Số bài : 531
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.01.2007
Re:Tịnh độ cõi phù trầm - Thơ Sương Anh - Thu Hiền diễn đọc - 10.09.2013 13:56:13
SuongAnh

Thu Hiền ui... SA vô cùng ngạc nhiên lẫn cảm phục, bài thơ này hỏng nhớ là mình đã làm lúc nào... trong một "chồng" thơ, thế mà TH vẫn lần ra được để đưa vào trang audio cho mọi người cùng thưởng thức qua giọng đọc truyền cảm của TH.
Buổi sáng sớm đầu tuần, thật là an bình khi nghe audio này.
SA cám ơn TH nhiều... nhiều nhé!
Chúc TH thân tâm thường an lạc mọi thời.
Thân mến! SA
 
Cảm ơn Sương Anh nhé, đọc bài thơ này của Sương Anh Hiền cũng cảm thấy rất bình an