ĐÔNG HẢI-Nhạc-VÙNG LÊN (Chống giặc TÀU Xâm Lược)
thuyaust 31.05.2014 07:44:57 (permalink)
Đông Hải N.S.W Úc 2003
*Xin tặng các phong trào chống giặc Tàu xâm lược. Xin tuỳ nghi sử dụng.
 
Mời bấm để nghe=>http://hathaykhongbanghay...e/17249#comment-192899  
  
  
  
  
  
******** 
Mời bấm để nghe=>http://hathaykhongbanghayhat.org/node/17262  
*CD THU KHÚC gồm 10 tình khúc; từ Thu Khúc thứ 1 đến Thu Khúc 10 được ra mắt tại tiểu bang N.S.W Úc, năm 1999
               
Mời bấm để nghe=>http://hathaykhongbanghayhat.org/node/17284  
*NỤ HỒNG: một trong những nhạc phẩm phổ từ thơ của các thi hữu tại Úc
               
Cùng một tác giả và cũng trong diễn đàn VNTQ 
THƠ=>http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=793856 
VĂN=>http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?high&m=822855&mpage=1#822855 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2014 08:43:19 bởi thuyaust >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9