màn trình diễn pháo hoa các nước

Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
màn trình diễn pháo hoa các nước - 13.02.2021 05:21:42
Chúc các mem năm mới thắng lợi mới, tình yêu mới, niềm tin mới và cơ hội mới...
 
London 2021
 

 
Du Bai 2021
 

 
Paris 2021


Wuhan 2021
 

 
Australia


Viet Nam 2021

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2021 05:28:56 bởi ms.witch >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
Re:màn trình diễn pháo hoa các nước - 02.01.2022 21:21:30
happy new year 2022
 
Top performances of fireworks around the world
1. Dubai
 

 
2. London
 

 
3. Sydney
 

 
4. Paris

 
5. Honkong, Taiwan
 
YouTube=4. https://www.youtube.com/watch?v=xaEJzNFSeDE
 
 

 
 
6. North Korea
 

 
7. Philippine
 

 
8. Singapore
 

 
9. Viet Nam
 

10. Brazil
 

 
11. Tokyo
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2022 04:02:32 bởi ms.witch >