Để thay thế cho bài đã bị xoá mất. Xn thành thực cảm ơn.
Anh Nguyên 12.09.2022 11:36:23 (permalink)
Đường Thi Trích Dịch IV - Anh Nguyên 14.11.2008 00:07:02 (permalink)

[Helpful answer received] / [List Solutions Only]

 ĐƯỜNG THI
     TRÍCH DỊCH

                        Quyển IV 

          
          Gồm 194 bài của 36 tác giả:

 
                 Hàn-Hủ ~ Hàn-Tông ~ Hạng-Tư
                 Hạo-Nhiên ~ Hoàng-Phủ-Nhiễm
                 Hoàng-Phủ-Tăng ~ Hoàng-Sào 

                 Hứa-Hồn~Khâu-Vi ~ La-Ẩn ~ La-
                 Nghiệp~Lạc-Tân-Vương ~ Lâu-
                 Dĩnh ~ Lệnh-Hồ-Sở~Liễu-Tông-
                 Nguyên ~ Liễu-Trung-Dung~ Linh-
                 Nhất ~ Lý-Bạch ~ Lý-Bân ~ Lý-Đoan 
                 Lý-Động ~ Lý-Gia-Hựu ~ Lý-Hạ
                 Lý-Hàm-Dụng ~ Lý-Hoàn ~ Lý-Ích 
                 Lý-Kiều ~ Lý-Kỳ ~ Lý-Long-Cơ 
                 Lý-Giao ~ Lý-Quần-Ngọc ~ Lý-Sính
                 Lý-Tần ~ Lý-Thân~Lý-Thích-Chi ~ Lý-Thiệp 

  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2022 11:56:45 bởi Anh Nguyên >


 
#1 
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: HÀN THỰC 14.11.2008 00:59:36 (permalink)

   HÀN HỦ
   
  [<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2022 16:49:03 bởi Anh Nguyên >


    #2 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: CHƯƠNG ĐÀI LIỄU 14.11.2008 04:48:26 (permalink)

   
  CHƯƠNG ĐÀI LIỄU    

  章 台 柳

  章 台 柳 章 台 柳
  昔 日 青 青 今 在 否
  纵 使 长 条 自 旧 垂
  也 应 攀 折 他 人 手

  韩 横


  [<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:40:58 bởi Anh Nguyên >


    #3 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: THÙ TRỊNH CẬN TỨC SỰ KIẾN TẶNG 14.11.2008 05:32:15 (permalink)

   
  [<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:42:48 bởi Anh Nguyên >


    #4 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: ĐỀ TIÊN DU QUÁN 14.11.2008 05:37:37 (permalink)

   
  ĐỀ TIÊN DU QUÁN          
   
  題 仙 游 觀

  仙 臺 初 見 五 城 樓,
  風 物 淒 淒 宿 雨 收。
  山 色 遙 連 秦 樹 晚,
  砧 聲 近 報 漢 宮 秋。
  疏 鬆 影 落 空 壇 靜,
  細 草 香 閑 小 洞 幽。
  何 用 別 尋 方 外 去?
  人 間 亦 自 有 丹 丘。
  韓 翃

   
  Tiên đài sơ kiến ngũ thành lâu,
  Phong vật thê thanh túc vũ thâu.
  Sơn sắc dao liên tần thụ vãn,
  Châm thanh cận báo hán cung thu.
  Sơ tùng ảnh lạc không đàn tĩnh,
  Tế thảo xuân hương tiểu động u.
  Hà dụng biệt tầm phương ngoại khứ,
  Nhân gian diệc tự hữu đan khâu.
  Hàn-Hủ
   
  Dịch:
   
  Đề quán Tiên-Du
   
  Ngũ-Thành, mới thấy Đài Tiên,
  Mưa ngừng, cảnh vật lặng yên, bơ phờ.
  Cây Tần, màu núi, xanh mù,
  Tiếng chầy, cung Hán, biết Thu đã về.
  Tùng, đàn, ngả bóng ủ ê,
  Hương Xuân cỏ mịn lối về động sâu.
  Phương ngoài, há phải tìm cầu,
  Cõi người cũng có Đan-Khâu đây rồi...
  Anh-Nguyên          
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:46:02 bởi Anh Nguyên >


    #5 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: MỘ XUÂN SẢN THUỶ TỐNG BIỆT 14.11.2008 05:58:30 (permalink)

  HÀN TÔNG
   
  MỘ XUÂN SẢN THUỶ TỐNG BIỆT 
   
  暮 春 產 水 送 別

  綠 暗 紅 稀 出 帝 城
  暮 雲 宮 闕 古 今 情
  行 人 莫 聽 宮 前 水
  流 盡 年 光 是 此 聲
  韓 琮


  Lục ám hồng hy xuất đế thành,
  Mộ vân cung khuyết cổ kim tình.
  Hành nhân mạc thính cung tiền thủy,
  Lưu tận niên quang thị thử thanh.
  Hàn-Tông
   
  Dịch:
   
  Cuối xuân tiễn đưa bên sông Sản
   
  Hồng thưa, lục rậm, lìa kinh
  Mây chiều, cung điện đượm tình xưa nay.
  Đừng nghe nước chẩy cung đây,
  Tháng năm trôi hết, tiếng này cuốn theo...
  Anh-Nguyên  
     
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:47:36 bởi Anh Nguyên >


    #6 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: TỐNG CUNG NHÂN NHẬP ĐẠO 14.11.2008 07:04:07 (permalink)

   
  HẠNG TƯ

  [<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:49:53 bởi Anh Nguyên >


    #7 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: TẦM LỤC HỒNG TIỆM 14.11.2008 08:10:03 (permalink)

   
  HẠO NHIÊN
   
  [<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:52:10 bởi Anh Nguyên >


    #8 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: TIỆP DƯ OÁN 14.11.2008 08:38:36 (permalink)

   
  HOÀNG PHỦ NHIỄM 
   
  [<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:53:34 bởi Anh Nguyên >


    #9 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: XUÂN TỨ 14.11.2008 08:46:51 (permalink)

   
  XUÂN TỨ         
   
  春 思

  鶯 啼 燕 語 報 新 年,
  馬 邑 龍 堆 路 幾 千。
  家 住 層 城 鄰 漢 苑,
  心 隨 明 月 到 胡 天。
  機 中 錦 字 論 長 恨,
  樓 上 花 枝 笑 獨 眠。
  為 問 天 戎 竇 車 騎,
  何 時 返 旆 勒 燕 然。
  皇 甫 冉

  Oanh đề yến ngữ báo tân niên,
  Mã ấp long đôi lộ kỷ thiên.
  Gia trú tằng thành lân hán uyển,
  Tâm tùy minh nguyệt đáo hồ thiên.
  Cơ trung cẩm tự luân trường hận,
  Lâu thượng hoa chi tiếu độc miên.
  Vị vấn nguyên nhung bảo xa kỵ:
  Hà thì phản thị lặc yên nhiên.
  Hoàng-Phủ-Nhiễm
   
  Dịch:
   
  Ý Xuân
   
  Xuân về, oanh én báo tin,
  Gò Rồng, ấp Ngựa, mấy nghìn dặm xa.
  Kinh thành, vườn Hán bên nhà,
  Trời Hồ, theo ánh trăng ngà hướng theo.
  Gấm, khung chữ hận dệt deo,
  Hoa cười trên gác ngủ khoèo một thân.
  Chỉ xin hỏi Bảo tướng quân,
  Bao giờ công khắc trên phần núi Yên?...
  Anh-Nguyên                 
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:55:46 bởi Anh Nguyên >


    #10 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: ĐĂNG VẠN TUẾ LÂU 14.11.2008 09:03:13 (permalink)

   
  ĐĂNG VẠN TUẾ LÂU     
   
  登 萬 歲 樓

  高 樓 獨 立 思 依 依,
  极 浦 遙 山 合 翠 微。
  江 客 不 堪 頻 北 顧 ,
  塞 鴻 何 事 复 南 飛。
  丹 陽 古 渡 寒 煙 積,
  瓜 步 空 洲 遠 樹 稀。
  聞 道 王 師 猶 轉 戰,
  誰 能 談 笑 解 重 圍。

  皇 甫 冉

   
  Cao lâu độc thướng tứ y y,
  Cực phố dao sơn hợp thúy vi.
  Giang khách bất kham tần bắc vọng,
  Tái hồng hà sự hựu nam phi.
  Đan dương cổ độ hàn yên tích,
  Qua bộ không châu viễn thụ hi.
  Văn đạo vương sư do chuyển chiến,
  Thùy năng đàm tiếu giải trùng vi.
  Hoàng-Phủ-Nhiễm
   
  Dịch:
   
  Lên lầu Vạn-Tuế
   
  Lầu cao nghĩ ngợi một mình,
  Non xa bến thẳm đượm tình xanh xanh.
  Khách trông mãi bắc sao đành,
  Cánh hồng ngoài ải sao quành về nam.
  Đan-Dương bến cũ mù tràn,
  Bãi cồn Qua-Bộ mấy tàn cây thưa.
  Nghe đang đánh dẹp, quân vua,
  Nào ai cười nói lại vừa mở vây!...
  Anh-Nguyên        
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 16:57:22 bởi Anh Nguyên >


    #11 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: THU TỊCH KÝ HOÀNG TỐ THƯỢNG NHÂN 14.11.2008 09:17:17 (permalink)

  [<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2022 16:51:31 bởi Anh Nguyên >


    #12 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: ĐỀ CÚC HOA 14.11.2008 09:25:23 (permalink)

   
  HOÀNG SÀO
   
  ĐỀ CÚC HOA           

  题 菊 花

  飒 飒 西 风 满 院 栽,
  蕊 寒 香 冷 蝶 难 来。
  他 年 我 若 为 青 帝,
  报 与 桃 花 一 处 开。

  黄 巢

  Táp táp tây phong mãn viện tài,
  Nhị hàn hương lãnh điệp nan lai.
  Tha niên ngã nhược vi thanh đế,
  Báo dữ đào hoa nhất xứ khai.
  Hoàng-Sào
   
  Dịch:
   
  Đề hoa cúc
   
  Gió Thu ào đến vườn hoa,
  Nhị tàn, hương lạt, bướm qua làm gì!
  Sang năm nếu được trị vì,
  Truyền cùng đào nở một thì khắp nơi...
  Anh-Nguyên  
                
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 17:03:41 bởi Anh Nguyên >


    #13 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: BẠC DU NGHIÊN LŨNG NGẪU ĐỀ 14.11.2008 09:44:07 (permalink)

   
  HỨA HỒN
   
  BẠC DU NGHIÊN LŨNG NGẪU ĐỀ                   

  薄 遊 洴 隴 因 題

  海 燕 西 風 白 日 斜
  天 門 遙 望 五 佚 家
  樓 臺 深 鎖 無 人 到
  落 盡 東 風 第 一 花
  許 渾


  Hải yến tây phong bạch nhật tà,
  Thiên môn dao vọng ngũ hầu gia.
  Lâu đài thâm tỏa vô nhân đáo,
  Lạc tận đông phong đệ nhất hoa.
  Hứa-Hồn
   
  Dịch:
   
  Dạo chơi miền Nghiên-Lũng
   
  Gió tây, chiều xế, én bay,
  Nhà xa, trông vẫn biết ngay ngũ Hầu.
  Gác, lầu, đóng kín, ai đâu?
  Gió đông thổi, lớp hoa đầu rụng rơi...
  Anh-Nguyên    
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2022 22:39:26 bởi Anh Nguyên >


    #14 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
  Anh Nguyên "Super Member"


 • Số bài : 1746
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.10.2008
 • Trạng thái: online
  Sửa nội dung

  RE: TẢO THU 14.11.2008 09:55:20 (permalink)

   
  [<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2022 17:08:14 bởi Anh Nguyên >


    #15 
 • Đánh dấu bài viết hay
 • Chuyển bài viết
 • Sửa nội dung
 •  
   
 • #1
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9