năm nào cũng giống năm xưa

Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
năm nào cũng giống năm xưa - 11.02.2024 02:19:13
xuân nào cũng giống xuân xưa
mình vào rồi vẫn thấy chưa ai vào
xuân nay cũng giống xuân nào
đi vào chẳng thấy ai vào, đi ra.