Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 35 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 1037 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.08.2013 04:32:13
Thuở vàng mơ - Thái Hiền

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2018 04:36:42 bởi Admin >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Tuấn Ngọc - Tình yêu còn đó - Nguyễn Đình Phùng - 27.08.2013 05:52:32
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:28:30 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.08.2013 05:56:58
Rừng sâu tình ái - Vũ Khanh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2023 23:07:31 bởi Thanh Vân >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.08.2013 06:00:31
Tóc mây bay - Tuấn Ngọc
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:29:34 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.08.2013 06:09:21
Tìm em - Ý Lan
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:30:02 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.08.2013 23:46:00
Nỗi buồn tàn phai - Thái Hiền 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:30:29 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.08.2013 00:35:06
Vũ Khanh - Xin em là mặt trời
 

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2021 02:48:15 bởi Ct.Ly >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.08.2013 01:01:46
Đêm Sao - Tuấn Ngọc
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:31:22 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.08.2013 01:04:02
Mưa Đêm - Thái Hiền
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:31:47 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.08.2013 00:09:32
Mùa xuân có đến không em - Vũ Khanh
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:32:14 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.08.2013 00:19:42
Cỏ tình tím - Tuấn Ngọc
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:32:42 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.08.2013 00:29:36
Giòng thời gian - Thái Hiền
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:33:10 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.08.2013 00:27:55
Mùa đông hồng vẫn nở - Tuấn Ngọc
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:33:34 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.08.2013 00:36:27
Thành phố thiên thần - Vũ Khanh
 
http://www.youtube.com/watch?v=fJW3CGmB2ZM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:34:02 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.08.2013 00:38:56
Vàng lên cõi nhớ - Thái Hiền
 

http://www.youtube.com/watch?v=Y92imfh0uAk
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 23:34:31 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.08.2013 22:54:18
Chiều trên sông vắng - Tuấn Ngọc
 
http://www.youtube.com/watch?v=o6vippJmqXw
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 06:01:08 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.09.2013 23:25:05
Em nói thương anh - Thái Hiền
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2017 06:01:39 bởi frank >

Huyền Băng
 • Số bài : 3826
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: rừng thu 1953
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.09.2013 16:37:14
Chào frank,
 
HB đã vào link nghe nhạc của bạn rất hay, qua sự trợ giúp của diên vỹ, HB đã chỉnh qua dạng video trực tiếp tất cả hoạt động tốt.
 
Chúc vui,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2013 17:00:29 bởi Huyền Băng >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.09.2013 23:25:38
Cảm ơn Huyền Băng và Diên Vỹ nhiều.

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.09.2013 23:40:45
Tuấn Ngọc - Ý Biếc - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=E2A49Iqpkz8
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:15:03 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.09.2013 22:51:19
Vũ Khanh - Yêu em mùa thu - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=a7m9A28w_zs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:15:38 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.09.2013 03:53:59
Thái Hiền - Lòng đêm - Nguyễn Đình Phùng
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-Z7B6uk1BpI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:16:21 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.09.2013 03:27:02
Ý Lan - Định mệnh - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=ALFsChhDq4w
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:16:58 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.09.2013 00:58:58
Tuấn Ngọc - Phượng tím - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=KDmb5ErEYNU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:17:34 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.09.2013 06:11:31
Thái Hiền - Tình khúc mưa rơi - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=xVCDB_r-rqU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:18:14 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.09.2013 00:42:12
Tuấn Ngọc - Ảo mộng - Nguyễn Đình Phùng
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=doI04VdTIzI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:18:55 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.09.2013 00:01:03
Vũ Khanh - Những lối nghìn trùng - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=CXkv57FYP6E
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:26:14 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.09.2013 04:39:35
Thái Hiền - Vô Định - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=9aYYYYJP-Bg
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:26:40 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 25.09.2013 23:13:25
Tuấn Ngọc - Đêm hoài vọng - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=sGGysMD19cA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:27:19 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1490
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.10.2013 06:05:25
Tuấn Ngọc - Thăm em chiều nhạt nắng - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=TO-6btlQpWs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 00:28:05 bởi frank >

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 35 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 1037 bài trong đề mục