dịch thơ và tìm tác giả

Tác giả Bài
dongphong
  • Số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.04.2009
dịch thơ và tìm tác giả - 14.04.2009 18:17:12
                       Quân quyết bính trừ duy đối tửu
                     
                       Ca chung phóng tản chỉ lưu cầm
 
                       Canh vô tục dật lang nhang nhãn
 
                       Đản hữu truyền thanh thãy ngã tầm
ngo quang chinh

Huyền Băng
  • Số bài : 3807
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: dịch thơ và tìm tác giả - 14.04.2009 18:29:46

Quân quyết bính trừ duy đối tửu

Ca chung phóng tản chỉ lưu cầm

Canh vô tục dật lang nhang nhãn

Đản hữu truyền thanh thãy ngã tầm

 
Bài đăng này của bạn không biết ngụ ý gì với chủ đề dịch thơ và tìm tác giả. Tạm thời, HB chuyển chủ đề của bạn vào thơ sưu tầm, và trong trường hợp bạn cần bạn thơ hổ trợ vấn đề gì, bạn nên ghi rõ ý mình trong bài.
 
Chúc vui,
HB

Simon Vu
  • Số bài : 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2020
Re:dịch thơ và tìm tác giả - 30.07.2020 02:24:53
dongphong


Quân quyết bính trừ duy đối tửu
Ca chung phóng tản chỉ lưu cầm
Canh vô tục dật lang nhang nhãn
Đản hữu truyền thanh thãy ngã tầm


宿灵岩寺上院 - 白居易
高高白月上青林,
客去僧歸獨夜深。
葷血屏除唯對酒,
歌鐘放散只留琴。
更無俗物當人眼,
但有泉聲洗我心。
最愛曉亭東望好,
太湖煙水綠沉沉。

Túc Linh Nham tự thượng viện - Bạch Cư Dị
Cao cao bạch nguyệt thượng thanh lâm,
Khách khứ tăng quy độc dạ thâm.
Huân huyết bình trừ duy đối tửu,
Ca chung phóng tán chỉ lưu cầm.
Canh vô tục vật đương nhân nhãn,
Đãn hữu tuyền thanh tẩy ngã tâm.
Tối ái hiểu đình đông vọng hảo,
Thái hồ yên thuỷ lục trầm trầm.