Gió Đông Gió Tây - Pearl S. Buck

Tác giả Bài
Thanh Vân
 • Số bài : 3141
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Gió Đông Gió Tây - Pearl S. Buck - 12.02.2014 04:20:29
Gió Đông Gió Tây -  Pearl S. Buck
 
Phần 1
 
 
 
Phần 2
 
 
 
 
Phần 3
 
 
 
Phần 4
 
 
 
Phần 5
 
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3141
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Gió Đông Gió Tây - Pearl S. Buck - 12.02.2014 04:26:17
Phần 6
 
 
 
Phần 7
 
 
 
Phần 8

 
 
 
Phần 9
 
 
 
 
Phần 10
 
 
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3141
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Gió Đông Gió Tây - Pearl S. Buck - 12.02.2014 04:31:11
Phần 11
 
 
 
Phần 12
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2014 04:35:56 bởi Thanh Vân >
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3141
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Gió Đông Gió Tây - Pearl S. Buck - 12.02.2014 04:34:08
Phần 13
 
 
 
Phần 14
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2014 04:38:23 bởi Thanh Vân >
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3141
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Gió Đông Gió Tây - Pearl S. Buck - 12.02.2014 04:39:40
 
 
Phần 15Phần 16

 
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3141
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Gió Đông Gió Tây - Pearl S. Buck - 12.02.2014 04:42:09
Phần 17
 
 
 
 
 
 
Phần 18
 
 
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3141
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Gió Đông Gió Tây - Pearl S. Buck - 12.02.2014 04:44:25
Phần 19
 
 
 
 
 
Phần Kết
 
 
 
 
 
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Huyền Băng
 • Số bài : 3807
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: rừng thu 1953
Re:Gió Đông Gió Tây - Pearl S. Buck - 19.02.2014 21:26:40
Cám ơn Thanh Vân đã đem truyện audio. của nử văn sĩ Pearl S.Buck cho mọi người nghe. HB rất thích nhà văn này.