Tràn Đông

Tác giả Bài
letranminh
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.01.2014
Tràn Đông - 16.02.2014 14:00:17

Huyền Băng
  • Số bài : 3821
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
Re:Tràn Đông - 16.02.2014 14:09:47
0
Chào bạn,

Nội dung bạn đăng thử thuộc về thơ, nên HB đã chuyển về thơ sáng tác. Bạn có thể theo vào đó dùng chức năng trả lời để đăng tiếp theo. Bạn. có thể đọc hướng dẩn trong trang thơ để đăng bài cho hợp lệ.
Chúc bạn thành công.

TM.BQT,
HB