QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG

Thay đổi trang: << < ..313233343536373839 > | Trang 36 của 39 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 1150 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lá chờ rơi
 • Số bài : 6916
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.06.2005
 • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 25.12.2014 18:45:36
0
87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 10.01.2015 11:41:37
0
lá chờ rơi


87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa

VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 
Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 
Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 11:44:39 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 10.01.2015 20:55:56
0
CHÚC XUÂN ẤT MÙI
Năm này mong muốn vượt năm qua
Trên thuân dưới yên đẹp mọi nhà
Chánh sự quan dân vì lợi nước
Quốc phòng sĩ tướng bởi yên gia
Giết bầy tham nhũng mau trừ gốc
Cải đảng ác gian chóng loại tà
Xuân đén Lạc Hồng vui hưởng Tết
Xa gần con cái thảy vinh hoa!
 
Vinh hoa lại đén tổ quốc mình
Dòng giống Rồng Tiên được chữ sinh
Cải cách hiểu thời nên vượt cạn
Hòa đồng theo lối cứ kiên trinh
Bắc phương giặc dữ mau ngăn chặn
Âu á bạn thân hãy kết tình
Qua được hội này thiên rộng lối
Đương về ắt hẳn diệu vi linh
 
Vi linh tiết lậu bấy nhiêu lời
Ai hiểu siêng làm, thuận cuộc chơi
Bởi lẽ An Nam là là chánh Quốc
Hay vì Lạc Việt đúng cung ngơi
Thời vừa đến cuộc hay đen trăng
Cuộc cũng tùy cơn hiểu khóc cười
Mây nước con Rồng vui hưởng phúc
Thiên thời định sắn, khó thay ngôi!
 
Saturday, January 10, 2015
Đuyên Hồng - Bạch Thiên Đồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2015 10:18:08 bởi Đuyên Hồng >

lá chờ rơi
 • Số bài : 6916
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.06.2005
 • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 11.01.2015 08:35:07
0
 
87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa

VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 
Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 
Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN

NOI GƯƠNG THÁNH
 
Bây giờ qua hết tuổi hoa niên 
Nên những tình si đã tạmn 
Có lúc bạn kêu chưa đến kịp
Nhưng khi rượu gọi lại vô liền
Tửu phùng tri kỷ thời thong thả
Thoại bất tâm đồng chớ ngửa nghiêng
Bần cư náo thị vô nhơn vấn
Thì cứ noi gương bậc thánh hiền.
Lá chờ rơi 26/12/2014

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2015 08:39:07 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.01.2015 05:48:09
0
Đuyên Hồng


lá chờ rơi


87 TỰ LUẬN
 
Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 
Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa

VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 
Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 
Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN


LẠI TẤT NIÊN
Đón tết vừa qua lại tất niên
Dòng đời phẳng lặng sống bình yên
Cưa sừng làm nghé chưa vừa độ
Trống bỏi già chơi thúc tới liền
Tóc bạc kề xanh trời dậy sóng
Tay thon ôm cổ  đất xiêu nghiêng.
Và làn thở ấm phà trên mặt
Thoáng nhớ vậy thôi ý rất hiền
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2015 05:49:33 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.01.2015 08:38:15
0
TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
(Xướng)
1527/3000
Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri âm được mấy người
********
TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
MỸ nữ chẳng hề nước mắt vơi???
NHÂN duyên đeo đẳng bám không rời
THIÊN hương, danh tướng mơ đầu bạc
HẠ đặng cùng đinh mộng biển khơi
NHIỀU lúc sa cơ ôm huyết hận
chừng vùng dậy  - Quậy tung trời
KỂ ra chi tiết trong sinh tử
THỬ HỎI TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
Tran Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2015 12:46:28 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Rdinh
 • Số bài : 3420
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.01.2015 08:52:34
0
.
87 TỰ LUẬN
 Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 Lá chờ rơi 25/12/2014
* Mượn thơ xưa
 
VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN

NOI GƯƠNG THÁNH
  Bây giờ qua hết tuổi hoa niên 
Nên những tình si đã tạm yên 
Có lúc bạn kêu chưa đến kịp
Nhưng khi rượu gọi lại vô liền
Tửu phùng tri kỷ thời thong thả
Thoại bất tâm đồng chớ ngửa nghiêng
Bần cư náo thị vô nhơn vấn
Thì cứ noi gương bậc thánh hiền.
Lá chờ rơi 26/12/2014
 
LẠI TẤT NIÊN
Đón tết vừa qua lại tất niên
Dòng đời phẳng lặng sống bình yên
Cưa sừng làm nghé chưa vừa độ
Trống bỏi già chơi thúc tới liền
Tóc bạc kề xanh trời dậy sóng
Tay thon ôm cổ  đất xiêu nghiêng.
Và làn thở ấm phà trên mặt
Thoáng nhớ vậy thôi ý rất hiền
Trần Mạnh Hùng
 
LẠI MỘT NIÊN (Ghẹo bác Lá)
Năm mới Xuân về tám bảy niên
Thơ văn lão tướng vẫn lên yên
Vần từ ngó ngoáy luôn liên-tục
Câu chữ trào tuôn cứ tiếp  liền
Mỹ tửu bao chai còn rót cạn ?
Mỹ nhân mấy ả mới chào nghiêng ?
Đọc vần thi phú mà suy ngẫm
Niên thiếu "tình tang" chắc chẳng hiền
RĐinh

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.01.2015 12:36:27
0
 
 
XUONG KINHMOI
Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể
Thử hỏi tri âm được mấy người
HỢP Ý NGƯỜI
MỸ ngữ từng câu đẹp ý người
NHÂN gian muôn vẻ hợp  tình người
THIÊN  ơn phước đức trong nhân quả
HẠ cố  lầm than bởi tính người
NHIỀU kiếp oan gia trong quả  báo
  lương gian xảo tại tâm người
KỂ ra gút mắc cùng tâm sự
THỬ HÒI TRI ÂM ĐƯỢC MẤY NGƯỜI
Tran Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2015 12:41:20 bởi Trần Mạnh Hùng >
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 21.01.2015 05:23:45
0
Hững hờ

Bao ngày xướng họa với nàng thơ
Nỡ vội quay lưng khiến lệ mờ
Để bút bâng khuâng lời mãi nhớ
Cho người hụt hẫng dạ hoài mơ
Đèn khuya lẻ bóng kim bằng vọng
Gác vắng cô thân bạn hữu chờ
Vẳng tiếng thời gian vờ oán trách
Sao đàn tri kỷ phím đành ngơ

Vancali 1.18.14

Cung Oán Ngâm Khúc

Bao thưở cùng vui với áng thơ
Em đi để lại ánh trăng mờ
Cung tình ai oán ngâm tương khúc
Ngọn bút u hoài dệt mối mơ
Cất bước người xa duyên lỡ nhịp
Cho lòng kẻ ở khổ trông chờ
Quay đầu thả hẹn vài ba tháng
Lại bảo không yêu...điếng...ngẩn ngơ ..hì..hì

Đồng Lão


 


HOẠ THƠ
Mê mẩn tâm thần đối hoạ thơ
Để rồi thả mộng dưới trăng mờ
Lắng nghe gió thoảng qua song cửa
lặng ngắm sương rơi trải lối mơ
Thơ thẩn qua đêm chưa chỉnh nghĩa
Thẫn thờ đến sáng vẫn mong chỡ
loanh quanh, luẩn quẩn tìn câu đối
Như tỉnh, như mớ giống ngáo ngơ
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
 • Số bài : 6977
 • Điểm: 7
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 23.05.2007
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 21.01.2015 19:05:30
0
.
87 TỰ LUẬN
 Thất thập niên tiền thập thất niên
Ơn trời tim mạch vẫn bình yên
Ngày ăn ba bữa đôi khi thiếu
Tối ngủ năm canh một giấc liền
Vui với nàng thơ cây bút ngọng
Say cùng men rượu bước chân nghiêng
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ *
Thư Quán vườn thơ lắm bạn hiền.
 Lá chờ rơi 25/12/2014 
* Mượn thơ xưa
 
VUI 87
(Ghẹo cụ Lá)
 Tám bảy niên tròn lại đến niên
Hơn gì sức lực vẫn còn yên
Gà non gặm nhẵn, gừng cay thế*
Đào trẻ xực ngay, nhậu tới liền
Thơ vịnh hàng đường hay bẻ vẹo
Văn đề thư quán khó xô nghiêng
Nghề xưa nghe bảo ngành tàu lượn
Con cháu đầy sân có rể hiền!!!
 Đuyên Hồng
*Gừng càng già càng cay (tục ngữ VN

NOI GƯƠNG THÁNH 
  Bây giờ qua hết tuổi hoa niên  
Nên những tình si đã tạm yên  
Có lúc bạn kêu chưa đến kịp 
Nhưng khi rượu gọi lại vô liền 
Tửu phùng tri kỷ thời thong thả 
Thoại bất tâm đồng chớ ngửa nghiêng 
Bần cư náo thị vô nhơn vấn 
Thì cứ noi gương bậc thánh hiền. 
Lá chờ rơi 26/12/2014
 
LẠI TẤT NIÊN
Đón tết vừa qua lại tất niên
Dòng đời phẳng lặng sống bình yên
Cưa sừng làm nghé chưa vừa độ
Trống bỏi già chơi thúc tới liền
Tóc bạc kề xanh trời dậy sóng
Tay thon ôm cổ  đất xiêu nghiêng.
Và làn thở ấm phà trên mặt
Thoáng nhớ vậy thôi ý rất hiền
Trần Mạnh Hùng
 
LẠI MỘT NIÊN (Ghẹo bác Lá)
Năm mới Xuân về tám bảy niên
Thơ văn lão tướng vẫn lên yên
Vần từ ngó ngoáy luôn liên-tục
Câu chữ trào tuôn cứ tiếp  liền
Mỹ tửu bao chai còn rót cạn ?
Mỹ nhân mấy ả mới chào nghiêng ?
Đọc vần thi phú mà suy ngẫm
Niên thiếu "tình tang" chắc chẳng hiền
RĐinh

BẠN HIỀN

Thắm thoát thế mà cũng mấy niên
Mình cùng bác Lá mãi hòa yên
Tình chân bút mực dù chưa gặp
Nghĩa thắm văn chương vẫn đến liền
Bằng hữu đề huề không nghịch đãi
Lầu thơ vững chắc chẳng hề nghiêng
Thâm sâu tấc dạ luôn gìn giữ
Chẳng để Đường thi mất bạn hiền

Sương Anh
 
 

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 22.01.2015 01:43:23
0
ANH, CHI, EM
Ta, bạn:  chủ từ kép chúng tôi.
Cùng chung  huyết thống nói chung lời
Chung vai chiến đấu - chung xương máu
Góp sức  dựng xây –  góp cuộc đời
Đất nước bốn nghìn năm ngạo nghễ
Non sông tám mốt triệu văn khôi.
Đồng bào huyềt nhục chung đình tổ
Lễ Tổ cùng nhau đẹp tuyệt vời.
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 28.01.2015 10:51:11
0
--------------------
CHÚC XUÂN ẤT MÙI
Năm mới gần sang viết chúc Xuân
Giang san mau hết lũ hôn quân
Văn minh dân chủ nêu gương tiếp
Kinh tế bang giao cải thiện dần
Thoát cộng dưới trên cùng gắng sức
Ngăn tàu sau trước hãy dè thân
Mã đề dương cước anh hùng tận*
Đất nước khải hoàn tiếng trống ngân!
January 28, 2015
Đuyên Hồng
*Trích Sấm Trạng Trình
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2015 10:59:24 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 05.02.2015 11:08:50
0
 
---------------------
NỤ CƯỜI XUÂN
Một buổi đông tàn, nắng hửng lên
Mây tan gió nổi sạch âu phiền
Đường vui son phấn như cung chúa
Phố rộn quất đào ngỡ cảnh tiên
Trai đỏ mắt mày lời sáo sậu
Gái hồng môi má giọng chim quyên
Cô em hàng xóm vui chi đó
Bỗng chợt cười thầm cạnh lối bên….
February 5, 2015
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2015 19:46:07 bởi Đuyên Hồng >

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 08.02.2015 23:45:45
0
1650/3000
TRẦN AI
Tự nhiên cảm thấy nhức đầu vai
Đi chụp "mrai" thịt rách dài
Một tiếng nhập mơ trong giải phãu
Ba giờ hồi tỉnh thoát bồng lai
Cơn đau cứ thế mà đeo đẳng
Nhức nhối thừa cơ bám riếc hoài
Thuốc uống trong ngày ba, bốn cữ
Muối đem bỏ biển khổ trần ai
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 14.02.2015 09:38:11
0
TRẦN AI
Tự nhiên cảm thấy nhức đầu vai
Đi chụp "mrai" thịt rách dài
Một tiếng nhập mơ trong giải phãu
Ba giờ hồi tỉnh thoát bồng lai
Cơn đau cứ thế mà đeo đẳng
Nhức nhối thừa cơ bám riếc hoài
Thuốc uống trong ngày ba, bốn cữ
Muối đem bỏ biển khổ trần ai
Trần Mạnh Hùng

NHƯ AI
Anh Hùng nặng gánh một bên vai
Có lẽ Ram-bô cũng chạy dài
Nhất thủ ra tay tìm gái nội
Một lòng hiệp nghĩa kiếm con lai
Ơn trời thang thuốc còn ngâm mãi
Nhờ bạn gối chăn vẫn dụng hoài
Ngồi lắm ngó hàng thèm rượu nếp
Không mồi vẫn nhậu chẳng thua ai!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2015 19:27:07 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 18.02.2015 21:50:17
0
MÙA XUÂN MỚI
Mùi tiễn Ngọ đi Tết đến rồi
Đất trời phơi phới nét tinh khôi
Rừng đào về phố mây du hý
Đọt nắng rọi đường gió đuổi chơi
Khới quyện trầm hương lòng phấn khởi
Nếp đùm bánh quả nhạc tươi vui
Nhà ai năm mới bao con trẻ
Cầm túi lì xì mặt đỏ tươi…
 

Vận mới đỏ tươi lại đón rồi
Thi đàn mừng chốn hội văn khôi
Trẻ già thả bút say thơ phú
Trai giá trổ tài thỏa cuộc chơi
Ngày lẻ ba trăm tròn mộng ước
Tuần dư năm chục mãn cơn  vui
Dân tình muôn nẻo đều no ấm
Vàng áo đường vể mãi đẹp tươi!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2015 09:06:40 bởi Đuyên Hồng >

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.02.2015 08:27:43
0
XUÂN 2015
Xuân về cơn buốt lạnh mùa đông
Những nụ đào tơ điểm sắc hồng
Nặng trĩu trên cành hoa  tuyết trắng
Phất phơ với gió lá phiêu bồng
Đón xuân vạn vật trong hoang lạnh
Mừng tết nhân gian mặc áo bông
Mùng một chào mừng cơn bão tuyết
Đón xuân duoi tuyết chẳng cam lòng
Tran Manh Hung
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2015 08:50:14 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đồng Lão
 • Số bài : 1089
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.07.2007
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 21.02.2015 19:13:11
0
 
 
 
Kính chào quý bằng hữu mến thương , bận rộn mấy ngày xuân đến hôm nay mới được trở về liền vào thăm các bạn , không biết có ai phát tài phát lộc gì chưa ? Xin gởi lời chúc đầu năm đến quý thi hữu: 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc / 12 tháng an bình / 48 tuần mỹ mãn / 365 ngày vui tươi / 8760 giờ may mắn / 525600 phút thuận hòa / 31536000 giây khỏe mạnh !!!
 
Lời Chúc Đầu năm
 
Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
Cá nước sum vầy duyên hội tụ
Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
Thổi hồn con chữ trang Đường luật
Giục khách giang hồ ghé bước sang
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 23.02.2015 02:38:57
0
DUYÊN DÁNG DÊ
Tại sao Vợ lại thua Chồng nhỉ
Chồng được trời ban duyên dáng dê.
Hoa thắm thả hương lưu cánh bướm.
Gái mơ đon đả đắm tình dê
Biết bao cô gái yêu lời tán.
Là có cậu chàng thỏa tính dê
Hoa sẽ héo vì không bướm lượn
Thảm như cung nữ ngóng xe dê
Trần Mạnh Hùng
Attached Image(s)
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

duonglam
 • Số bài : 2008
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 31.08.2010
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 24.02.2015 02:48:44
0
 
Kính chào quý bằng hữu mến thương , bận rộn mấy ngày xuân đến hôm nay mới được trở về liền vào thăm các bạn , không biết có ai phát tài phát lộc gì chưa ? Xin gởi lời chúc đầu năm đến quý thi hữu: 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc / 12 tháng an bình / 48 tuần mỹ mãn / 365 ngày vui tươi / 8760 giờ may mắn / 525600 phút thuận hòa / 31536000 giây khỏe mạnh !!!
 
Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
Cá nước sum vầy duyên hội tụ
Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
Thổi hồn con chữ trang Đường luật
Giục khách giang hồ ghé bước sang
Đồng Lão
 
 
Em về chung một chuyến đò sang…
Lâu rồi chẳng ghé lại phuơng nam
Thăm bạn năm xưa - rượu uống tràn
Nốc mãi vầng trăng in đáy cốc
Say hoài giếng mắt đẹp hoàng lan
Sông nào mây biếc theo dòng chảy
Bến đó tình xanh chẳng số hàm
Mong một ngày rồi qua bến đó
Em về chung một chuyến đò sang…
Dương Lam
Tú lang thang
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2015 05:48:57 bởi duonglam >

Rdinh
 • Số bài : 3420
 • Điểm: 6
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.09.2008
 • Nơi: USA
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 24.02.2015 23:04:41
0
 

CHÚC MỪNG XUÂN  ẤT MÙI 
Tháng trọn Ngựa phi khuất nẻo rồi 
Năm sang Dê đến Lộc Tài khơi
Về cùng phố thị chen chân bước
Hội với phồn-hoa đua cuộc chơi
 
Dấn bước đường trần nào ngại mỏi
Nhịp chân cõi thế để tìm vui
Chúc mừng năm mới tròn mơ ước
Rạng cõi Dương hồng bao thắm tươi .
Rđinh

MÙA XUÂN MỚI
 
Mùi tiễn Ngọ đi Tết đến rồi
Đất trời phơi phới nét tinh khôi
Rừng đào về phố mây du hý
Đọt nắng rọi đường gió đuổi chơi
Khới quyện trầm hương lòng phấn khởi
Nếp đùm bánh quả nhạc tươi vui
Nhà ai năm mới bao con trẻ
Cầm túi lì xì mặt đỏ tươi…
 

 

Vận mới đỏ tươi lại đón rồi
Thi đàn mừng chốn hội văn khôi
Trẻ già thả bút say thơ phú
Trai giá trổ tài thỏa cuộc chơi

Ngày lẻ ba trăm tròn mộng ước
Tuần dư năm chục mãn cơn  vui
Dân tình muôn nẻo đều no ấm
Váng áo đường vể mãi đẹp tươi!
 
 Trưa 30 Tết Ât Mùi - February 18, 2015
Đuyên Hồng
 
TẾT VIỆT PHƯƠNG TÂY
Năm mới Xuân sang Dê đến rồi
Việt-nam phong-tục khó mà khơi
Cuối năm chẳng kiếm ra ngày nghỉ
Đầu Tết khôn bày được thú chơi
 
Thơ phú viết hoài nghe cũng oải
E mail  đọc mãi thấy không vui
Cháu con tất bật đi làm sở
Mỹ-tục chẳng phô Tết kém tươi !
RĐinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2015 23:30:56 bởi Rdinh >

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 28.02.2015 09:43:54
0
duonglam


 
Kính chào quý bằng hữu mến thương , bận rộn mấy ngày xuân đến hôm nay mới được trở về liền vào thăm các bạn , không biết có ai phát tài phát lộc gì chưa ? Xin gởi lời chúc đầu năm đến quý thi hữu: 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc / 12 tháng an bình / 48 tuần mỹ mãn / 365 ngày vui tươi / 8760 giờ may mắn / 525600 phút thuận hòa / 31536000 giây khỏe mạnh !!!
 
Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
Cá nước sum vầy duyên hội tụ
Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
Thổi hồn con chữ trang Đường luật
Giục khách giang hồ ghé bước sang
Đồng Lão
 
 
Em về chung một chuyến đò sang…
Lâu rồi chẳng ghé lại phuơng nam
Thăm bạn năm xưa - rượu uống tràn
Nốc mãi vầng trăng in đáy cốc
Say hoài giếng mắt đẹp hoàng lan
Sông nào mây biếc theo dòng chảy
Bến đó tình xanh chẳng số hàm
Mong một ngày rồi qua bến đó
Em về chung một chuyến đò sang…
Dương Lam
Tú lang thang
 
NGÀY XUÂN MỜI THƠ
 
   Ngày Xuân hương sắc rực trời Nam
Mùi tới cùng mong hạnh phúc tràn
Thư Quán lời vàng đồng hưởng cộng
Diễn đàn tiếng ngọc hợp tương lan
Câu thơ Lý Bạch như còn vọng
Khúc nhạc Tiêu Dao vẫn cứ hàm
Đổ rượu mò trăng nơi đáy nước
Ai hồn lãng tử vẫy mời sang!
 
Saturday, February 28, 2015
Đuyên Hồng
 


 <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2015 10:06:31 bởi Đuyên Hồng >

Đồng Lão
 • Số bài : 1089
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.07.2007
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 06.03.2015 10:19:39
0
Đuyên Hồng


duonglamKính chào quý bằng hữu mến thương , bận rộn mấy ngày xuân đến hôm nay mới được trở về liền vào thăm các bạn , không biết có ai phát tài phát lộc gì chưa ? Xin gởi lời chúc đầu năm đến quý thi hữu: 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc / 12 tháng an bình / 48 tuần mỹ mãn / 365 ngày vui tươi / 8760 giờ may mắn / 525600 phút thuận hòa / 31536000 giây khỏe mạnh !!!
 
Kính chúc làng Thư Quán Việt Nam
Năm Dê thịnh vượng sắc xuân tràn
Dòng thơ Lý Bạch vần tương hợp
Chén rượu Lưu Linh vị tỏa lan
Cá nước sum vầy duyên hội tụ
Rồng mây gặp gỡ ý bao hàm
Thổi hồn con chữ trang Đường luật
Giục khách giang hồ ghé bước sang
Đồng Lão
 
 
Em về chung một chuyến đò sang…
Lâu rồi chẳng ghé lại phuơng nam
Thăm bạn năm xưa - rượu uống tràn
Nốc mãi vầng trăng in đáy cốc
Say hoài giếng mắt đẹp hoàng lan
Sông nào mây biếc theo dòng chảy
Bến đó tình xanh chẳng số hàm
Mong một ngày rồi qua bến đó
Em về chung một chuyến đò sang…
Dương Lam
Tú lang thang
 
NGÀY XUÂN MỜI THƠ
 
   Ngày Xuân hương sắc rực trời Nam
Mùi tới cùng mong hạnh phúc tràn
Thư Quán lời vàng đồng hưởng cộng
Diễn đàn tiếng ngọc hợp tương lan
Câu thơ Lý Bạch như còn vọng
Khúc nhạc Tiêu Dao vẫn cứ hàm
Đổ rượu mò trăng nơi đáy nước
Ai hồn lãng tử vẫy mời sang!
 
Saturday, February 28, 2015
Đuyên Hồng
 


 
 
Chúc Xuân Hạnh Phúc
 
Mắt dõi xa xăm hướng phía nam
Muôn vàn cảm xúc bổng dâng tràn
Ba miền vạn dặm hài hòa kết
Một dãi trường sơn nối tiếp lan
Nhớ tổ Hồng Bàng khai nghiệp cả
Cho dòng Bách Việt rạng danh hàm
Đầu xuân thương chúc về quê mẹ
Mãi được bình yên hạnh phúc sang
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 08.03.2015 10:10:46
0
THƠ MỪNG 8-3
 
Mồng tám tháng Ba vợ vắng nhà
Thích gì nhậu đấy chẳng ai la
Quần cho máy giặt ngồi vui nét
Gạo mặc nồi đun đứng hưởng trà
Rượu đủ năm chung rồi rót tới
Bia thừa một két mới đưa ra
Mỗi năm đúng dịp mừng cho bả
Có được ngày vui, cũng gọi là…
 
Saturday, March 08, 2015
Đuyên Hồng
 

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.03.2015 23:27:00
0
KIÊU HÃNH VIỆT NAM

Sóng dữ Đằng Giang cuộn ngút trời
Dìm bầy Hán tặc khắp muôn nơi
Mối thù Bản Giốc nào vơi được
Mũi kiếm Chi Lăng vẵn nhắc đời
Như Nguyệt Chương Dương kiêu hãnh thế
Gạc Ma Vĩnh Lạc nhớ thương ơi
Bụi tre hóa sắt cùng Ông Gióng
Khiến lũ tầu ô chạy rối bời!

21 March 2015
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2015 11:15:36 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 29.03.2015 10:02:11
0
ĐEN - TRẮNG

Thời suy khó hiểu trắng hay đen
Đen cứ giàu lên trắng mãi hèn
Đen giật của công là của túi
Trắng còn lo sống chẳng lo khen
Đất đai tiền của đen vơ cả
Oan ức thiệt thua trắng bị lèn
Cha tổ! Ngày nay sao đổ đốn
Đức thì không tích, hám đua chen

25 March, 2015
Đuyên Hồng

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 22.04.2015 12:17:17
0
-----------------------
ĐÉ QUỐC HÁN HOA
Đế quốc Hán Hoa mới tạo thành
Láng giềng hung hãn cả xung quanh
Biên cương lấn đất ngang nhiên chiếm
Lãnh hải cướp trời ngổ ngáo khoanh
Cậy chỗ nước to gây hiếp đáp
Ỷ vào dân lắm tạo giao tranh
Biết đâu Mỹ - Á đều đoàn kết
Xâm lược mưu đồ sụp đổ nhanh
April 22, 2015
Đuyên Hồng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2015 12:34:47 bởi Đuyên Hồng >

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 24.04.2015 10:16:31
0
 
Thân Hoa VẦN bài SA CƠ
XOÁ GIẬN HỜN
ĐƯỜNG đi cong, thẳng chẳng dành hơn
ĐỜI  sống yên vui xoá giận hờn
LÀ hứa với lòng trong quyết thắng
PHẤN  tâm để dạ chẳng lay dờn
ĐẤU  tranh hoà ái trong chân thực
THUA thắng tình thân cũng bớt bơn
HƠN được  ích gì mà vướng luỵ
THÂN TÂM TRONG SẠCH CHẲNG DƠ NHỜN
Trần Mạnh Hùng
1697
SA CƠ
RỒNG vẫn oai hùng, chẳng đứa hơn
SA vào chỗ đọng nuốt căm hờn?
VŨNG tù ngả vuốt nằm phe phỡn
CẠN đáy oằn lưng quẫy dập dờn
TÔM thẻ: giơ càng khua, tiếng bỡn
GIỠN lời, búng vẩy khoắng: thờn bơn
MẶT chau mày rũ đời ông lớn
HỔ XUỐNG BÌNH NGUYÊN CHÓ CŨNG NHỜN!!!
Sh.23/4/2015
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
 • Số bài : 9422
 • Điểm: 2
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.07.2005
 • Nơi: Giấc Mộng
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 26.04.2015 02:11:40
0
Thân hoạ VẦN bài TÂM VỊ Nhà Thơ PHAN THÀNH LANH
V Ỡ MỘNG
VỠ mộng tại sao vẫn dại tê
MỘNG xưa hẹn ước bỗng tuông về
TẠI vì tâm sự như cuồng sóng
SAO lại niềm riêng giống sạt đê
VẪN biết đợi chờ tia mắt liếc
Dại trong những lúc bĩu môi chề
TÊ  lòng , tê ý tình ngây dại
NHUNG NHỚ TÌNH XƯA ĐẮM ĐUỐI MÊ
 Trần Mạnh Hùng
1700
 
 
TÂM VỊ
BÙ bấy nhiêu đời cũng tái tê
NHÌN tâm mới rõ hướng quay về
DƯỚI âm tào cội duyên khai nụ
RUỘNG phước ươm mầm chốn mạt đê
LÒE loẹt sắc trần bao mỏi mệt
MUÔN màu tạm cảnh lắm ê chề
THÚ vui Đạo lạc người ngơ ngáo
TƯỢNG ĐÁ TRONG CHÙA DỌA KẺ MÊ
Phan Thành Lanh
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đuyên Hồng
 • Số bài : 1998
 • Điểm: 10
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.04.2006
 • Nơi: Trái Tim
Re:QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 01.05.2015 12:26:08
0
CHUYỆN MỐT MAI
Ít giữ nhiều tiêu cũng hết vèo
Đâu màng vật giá rủ nhau leo
Điện tăng có nhẽ hè không quạt
Ga đắt dễ gì bếp để meo
Hưu hẩm bóp mồm cam phận khó
Lương còm nhịn miệng chịu thân ngèo
Mốt mai xã hội thay thời thế
Thịt hổ nai rừng chẳng muốn. Treo!
May 1, 2015
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2015 12:27:19 bởi Đuyên Hồng >

Thay đổi trang: << < ..313233343536373839 > | Trang 36 của 39 trang, bài viết từ 1051 đến 1080 trên tổng số 1150 bài trong đề mục